Gebeten door sociaal-cultureel werk

Gebeten door sociaal-cultureel werk

Vincent is jongerenwerker, tijdens Γ©n na zijn uren.

Wie Vincent Peters over zijn studies Sociaal-Cultureel Werk en zijn job als jongerenwerker hoort babbelen, heeft al na één minuut door dat hij een geboren sociaal-cultureel werker is. Zelf heeft hij er iets langer over gedaan om die passie te ontdekken. Nu is hij evenwel niet meer te stoppen. Luisteren naar mensen, dingen in vraag durven stellen, en vooral: dingen veranderen in positieve zin. Dat kreeg hij mee in de opleiding en in zijn stages, en dat past hij nog elke dag toe.

Vincent startte in de opleiding Lichamelijke Opvoeding. Hij deed dat best graag, maar, zoals hij zelf aangeeft: “Er is nog een verschil tussen een opleiding graag doen en een opleiding gepassioneerd volgen en er jouw beroep van willen maken.” Die passie vond hij wél in de opleiding Sociaal-Cultureel Werk: “Als sociaal werker kan je op zoveel manieren positief bijdragen aan de maatschappij. Je kan zaken die evident lijken in vraag gaan stellen, je kan erover met mensen in gesprek gaan, en die zaken uiteindelijk in goede zin gaan veranderen.”

“Je leert luisteren naar elke kant van een verhaal. Die openheid hebben we bij veel vakken meegekregen.”

Het op zoek gaan naar de verschillende kanten van een verhaal, dat is alvast één belangrijke les die hij in de opleiding heeft geleerd: “Je wordt serieus aangemoedigd om kritisch na te denken. Tijdens de lessen ‘filosofisch en agogisch analyseren en reflecteren’ bijvoorbeeld, leer je de vraag stellen welke dingen je in vraag moet stellen. Dat klinkt heel filosofisch, maar het werd ook meteen concreet gemaakt. We gingen bijvoorbeeld met de studenten onder elkaar in debat over Aalst carnaval en het ‘lachen’ met bepaalde groepen. We poneerden dan een stelling en gingen die vanuit elk oogpunt bekijken. Dat zijn zaken waar je heel veel uit haalt. Je wordt er open-minded van en je leert luisteren naar elke kant van een verhaal. Die openheid hebben we bij veel vakken meegekregen.”

(Lees verder onder de foto's)

Het bleef niet alleen bij filosoferen en discussiëren. Een van de belangrijkste pluspunten van de opleiding vond Vincent de vele praktijkvakken en de stages. Op die manier wordt de theorie heel tastbaar. “Alle theorie die je meekrijgt over bijvoorbeeld werken met kwetsbare groepen, blijft theorie totdat je de kans krijgt om in de praktijk mee te draaien. Het is dáár dat je het echt moet doen en dat je voelt hoe het is. Ik heb op drie plekken stage gelopen, telkens in een ander deel van de brede socioculturele sector. En dan merk je dat er bijvoorbeeld in een cultuurcentrum ook heel veel uitdagingen liggen voor sociaal werk: Hoe kan je voorstellingen inclusiever maken? Hoe krijg je jongeren een theaterzaal binnen en moet dat wel? Kan je hen niet op een andere manier bij cultuur betrekken?”

Uitdagingen genoeg dus, waar er niet meteen pasklare antwoorden of 100% juiste methodieken voor te vinden waren. Niet dat Vincent zich daardoor liet ontmoedigen, integendeel. Het was voor hem net een trigger om met die uitdagingen professioneel aan de slag te gaan. Die kans krijgt hij nu volop in zijn eerste job als jongerenwerker bij JH Tiener in Herentals. “Net zoals je soms wat moet zoeken voor je de opleiding vindt die bij jou past, is voor veel jongeren de juiste job vinden niet evident. Maar bij mij was het er direct boenk op. Ook al is het maar een halftijdse job, ik doe het heel graag. Het kritisch nadenken, het luisteren naar het verhaal van de jongeren, creatieve oplossingen bedenken: hier komt het allemaal samen. Ik maak ook goed gebruik van het netwerk dat ik tijdens mijn stages heb opgebouwd. Zo waren we van plan om een reeks podcastafleveringen voor jongeren te maken samen met CC ’t Schaliken, waar ik stage liep. Helaas hebben we de opnames omwille van corona voorlopig on hold moeten zetten.”

“De meeste docenten staan naast hun job in het hoger onderwijs ook met hun twee voeten in de praktijk. Ze brengen die passie en die ervaring ook in de opleiding binnen.”

Ook in zijn vrije tijd blijft hij gebeten door sociaal-cultureel werk. Zo is hij trainer en jongerenwerker bij K.S.K.S. Herentals, een voetbalclub die de laatste jaren heel wat kinderen en jongeren vanuit diverse achtergronden telt. Hij zet ook hier zijn passie voor sociaal-cultureel werk in, en werkt er laagdrempelige initiatieven uit. Hij start er binnenkort met taallessen Nederlands. Aan de hand van voetbaltermen wil hij de kinderen op een informele, niet-schoolse manier taal aanreiken en zo mee voor inclusie zorgen. De passie laat hem dus niet los, noch in zijn professionele loopbaan, noch in zijn vrijetijd. En daar zit Thomas More duidelijk voor iets tussen, geeft hij mee.

(Lees verder onder de foto's)

De keuze voor Thomas More was nochtans in eerste instantie puur praktisch ingegeven. Hij woonde vlakbij, dus dat was handig meegenomen. Maar ondertussen is hij een echte ambassadeur geworden: “Ik heb uit de meeste vakken heel veel kunnen halen. Dat heeft met de inhoud en de aanpak te maken, maar ongetwijfeld ook met het goede docententeam dat we hadden. De meeste docenten staan naast hun job in het hoger onderwijs ook met hun twee voeten in de praktijk. Ze doen zelf aan sociaal-cultureel werk in hun vrije tijd. Dat is een roeping, en ze brengen die passie en die ervaring in de opleiding binnen. De lessen blijven zo ook altijd actueel.”

“De docenten hebben toch zo’n soort vlammetje doen branden dat ik binnen een jaar of tien zelf ook zou willen doorgeven.”

En dat heeft bij Vincent duidelijk een en ander in beweging gezet: “De docenten hebben toch zo’n soort vlammetje doen branden dat ik binnen een jaar of tien zelf ook zou willen doorgeven. Ik ben nooit met die idee aan de opleiding begonnen, maar verrassend genoeg merk ik dat ik de ervaring die ik nu aan het opdoen ben later ook wil overbrengen aan een nieuwe generatie studenten.” Kinderen die nu nog lagere school volgen kunnen zich dus beter al schrap zetten: als ze binnen tien jaar voor studies Sociaal-Cultureel Werk opteren, lopen ze veel kans om een gedreven docent tegen te komen die de microbe absoluut zal doorgeven!


Inspireert Vincent zijn verhaal jou? Bekijk dan zeker de opleiding Sociaal Cultureel Werk eens!
πŸ“ Geel Gezondheid & Welzijn *Graduated
Over Thomas More. Hier gebeurt het.

Hier begint het. Aan de grootste hogeschool van Vlaanderen. Een community van bijna 22.000 studenten, medewerkers en onderzoekers. En een veelvoud aan afgestudeerden. Dat is een onuitputtelijke bron aan verhalen. Hier gebeurt het.