Thomas More krijgt goed rapport

Thomas More krijgt goed rapport

Lerarenopleidingen geaccrediteerd door NVAO

"Betrokken, gedreven en bereikbaar." Zo omschrijven externe experts het team van de lerarenopleidingen aan de Thomas More-hogeschool. In hun beoordelingsrapport formuleert de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een gunstig besluit over de educatieve graduaten van zowel Thomas More-Kempen als die van Mechelen-Antwerpen. Bovendien mocht de hogeschool dit jaar als eerste de accreditatie in ontvangst nemen.

Elke universiteit of hogeschool krijgt om de zes jaar bezoek van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Die beoordeelt het niveau en de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Zo'n rapport is bijzonder belangrijk, want het bepaalt of de opleidingen hun werk al dan niet mogen verderzetten. Dit jaar lagen de educatieve graduaten van zowel Thomas More-Kempen als die van Mechelen-Antwerpen onder de scanner. Beide kregen dus groen licht.

Hecht team, grote bereikbaarheid

De NVAO prijst onder meer de betrokkenheid, de gedrevenheid en de bereikbaarheid van de Thomas More-medewerkers. "Het team kiest expliciet voor een coachende houding, zonder het van de studenten te willen overnemen. Die uit zich niet alleen in de warme nabijheid van het team, maar is consistent aanwezig in de manier van onderwijs geven", zo staat te lezen in het officiële rapport. Team-teaching zonder te pamperen dus. Studente Conny Lauwers:

"Als student voel ik echt dat docenten klaarstaan om naar onze ideeën te luisteren en ons te begeleiden. Dat motiveert. Bovendien focussen ze fel op teamwork en op een duidelijke rolverdeling binnen onze projecten. Dat maakt mijn studietijd bij Thomas More heel waardevol."

Ook student Bart Vanhoegaerden bevestigt de betrokkenheid van het team. Vanhoegaerden is zij-instromer en startte zonder studie-ervaring:

Dan is het fijn om die ondersteuning te voelen. Voor alle soorten vragen - zowel fysiek als digitaal - zijn de docenten altijd aanspreekbaar. Er wordt ook snel op gereageerd. Dat is echt een voordeel. Ik merk echt dat ze van ons sterke leerkrachten willen maken door het goede voorbeeld te geven."

De intensieve begeleiding van de studenten en de gepersonaliseerde vorm van leren, noteert de commissie dus als pluspunten. "De studenten voelen zich gehoord. Er is geen drempel", staat er te lezen. Miet Verellen, opleidingsmanager Lerarenopleidingen Kempen: "We zetten echt in op kansen voor zelfsturing, op een eigen invulling van het programma en zelfs op verschillende evaluatievormen. Zo kiezen onze studenten ​ bijvoorbeeld of ze een examen afleggen of ze gaan voor een praktijkgerichte opdracht."

Van a tot afstuderen

De experts klinken ook bijzonder positief over de volledige trajectbegeleiding van de studenten. Thomas More gaat er dan ook prat op de beginsituatie van de student eerst grondig in kaart te brengen via het intakegesprek en daar flexibel op in te spelen. Met afstandsonderwijs, blended learning en contacturen als mogelijke oplossingen. Joost Hansen, opleidingsmanager Lerarenopleidingen Mechelen-Antwerpen:

"Dankzij de persoonlijke begeleiding en het contactonderwijs beperken we de drop-outs aan onze hogeschool. Een tendens die ook de commissie vaststelt en waardeert."

Teach what you preach

Daarnaast loven de experts het principe 'ABC vitamines voor groei' en verheffen ze het zelfs tot de derde macht. Autonomie, verBondenheid en Competentie zijn volgens hen echt verweven doorheen de opleiding. Dat maakt van Thomas More-studenten ​ 'ambassadeurs voor het praktijkgericht beroepsonderwijs', klinkt het. Hansen:

"'Teach what you preach' is bij ons geen holle frase. Dat merkte ook de NVAO op. Ook de andere aspecten die we hoog in het vaandel dragen, zoals ons ABC en het geloof in de growth mindset, herkent de commissie. En dat geeft voldoening."

Realistisch en startklaar

Nog in de doorlichting: aandacht voor de nauwe samenwerking met het werkveld en de bevestiging dat het curriculum is gestart vanuit de noden van praktijkleerkrachten. De verwachtingen van de leraren-in-spe zijn daarom duidelijk. Hansen: "Onze lat ligt hoog. En dat wordt op prijs gesteld door het werkveld en dus nu ook door de commissie. Ze benoemen de voorbereiding die de studenten krijgen ‘realistisch’. De leraren die we afleveren, komen dus beslagen en startklaar op het ijs."

Divers

Tot slot stippen de experts enkele concrete ingrepen aan waarmee de Thomas More-hogeschool zich onderscheidt. Zo is er de kruisbestuiving tussen de graduaatsstudenten en de bachelors die van elkaar leren tijdens onderwijsgesprekken en praktijkdemo's. Of er is het ‘Start to teach’-programma, een ‘crash course’ onder de vorm van een aantal workshops met basisondersteuning. Die is bedoeld voor wie nog niet met de lerarenopleiding is gestart en die later kan leiden tot vrijstellingen. Ook de ‘diversiteitsstage’ van Thomas More krijgt goede punten, eveneens van de studenten zelf. Miet Verellen:

"We hebben hard gewerkt voor dit mooie rapport. Dat de commissie onze focuspunten ziet en ze positief beoordeelt, doet deugd. We zetten echt in op de coachende houding van docenten, het gepersonaliseerd leren, de nauwe samenwerking met het werkveld en de flexibele trajecten waarbij makkelijk kan worden overgestapt. Zo blinkt Thomas More uit." 

Klaar voor de klas

Onder de noemer 'Klaar voor de klas' investeert de hogeschool de komende jaren fors in de versterking van haar lerarenopleidingen. Dankzij deze financiële impuls en het goede rapport van de NVAO kan Thomas More het verschil maken. Stijn Coenen, algemeen directeur:

"Als grootste hogeschool van Vlaanderen willen we resoluut inzetten op krachtige lerarenopleidingen die de uitdagingen waar het onderwijs voorstaat aankan. Het belang van een sterke leraar kan niet overschat worden. De manier waarop leraren worden opgeleid, heeft echt invloed op hun job als leraar."

Over de commissie:

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een organisatie die op deskundige en onafhankelijke manier de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt en bevordert. Ze accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs.

De NVAO werd in 2005 opgericht bij Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen. De taken van de commissie zijn in wetgeving vastgelegd. Ze wisselt van gedachten en werkt samen met stakeholders als overheden, hogescholen, universiteiten en vertegenwoordigers van studenten- en koepelorganisaties in Nederland, Vlaanderen, Europa en daarbuiten.  

Miet Verellen Opleidingsmanager Kempen, Thomas More-hogeschool
Joost Hansen Opleidingsmanager Mechelen-Antwerpen, Thomas More-hogeschool

 

Over Thomas More. Hier gebeurt het.

Hier begint het. Aan de grootste hogeschool van Vlaanderen. Een community van bijna 22.000 studenten, medewerkers en onderzoekers. En een veelvoud aan afgestudeerden. Dat is een onuitputtelijke bron aan verhalen. Hier gebeurt het.